Loading...

Bruisend ZOHO ontwikkelt door tot mix van creatieve ondernemingen en woningen voor iedereen

Bruisend ZOHO ontwikkelt door tot mix van creatieve ondernemingen en woningen voor iedereen

Bruisend ZOHO ontwikkelt door tot mix van creatieve ondernemingen en woningen voor iedereen

In juli 2019 werd de voorlopige gunning van de aanbesteding voor ZOHO verleend aan de ontwikkelcombinatie Leyten/Stebru. In juni 2020 werd bekend dat de gebiedsontwikkeling definitief gegund werd aan Leyten/Stebru.

Het nieuwe ZOHO richt zich op een mix van werken en wonen. Hierdoor wordt de bruisende buurt een inspirerende schakel tussen de binnenstad en het Oude Noorden. Er komen circa 550 woningen, van sociale huur tot koop. ZOHO is de afgelopen jaren een uniek en ongedwongen gebied geworden met typisch Rotterdamse eigenschappen: divers, creatief, experimenteel en met een rauw

randje. Met behoud van die identiteit wordt ZOHO versterkt. Het gebied wordt klimaatadaptief en geeft daarmee de stad een groene impuls.

Een plek voor iedereen

ZOHO is en blijft een plek voor creatieve ondernemers. Nieuw is dat er straks ook gewoond kan worden. Er komt een mix aan sociale huurwoningen (ca 30%) en huur- en koopwoningen in het midden (ca 35%) en duurdere segment (ca 35%). Voor alle bewoners, en tevens mensen uit de omgeving, geldt dat zij gebruik kunnen maken van collectieve voorzieningen zoals de huiskamer met kleine horeca, gebruik van deelauto’s en fietsen (mobiliteitshub) en het overdekte sportveld.

Verbinding centrum en oude stadswijken

Het plan van Leyten/Stebru kent een bijzondere gelaagde ruimtelijke opbouw. Op het maaiveld komen stedelijke voorzieningen en creatieve bedrijven met daar bovenop een groen landschap dat het toekomstige Hofbogenpark en de Noordsingel met elkaar verbindt. Bovenop de groene laag komen stadsblokken tot een hoogte van 50 meter. De randen van ZOHO richting de binnenstad krijgen een stedelijk karakter en centraal in ZOHO komt een mooi open plein waar verschillende functies samenkomen zoals sport, spel en horeca. Panden die de sfeer van het huidige ZOHO bepalen blijven als structuur behouden. Het Rotterdamse ontwerpteam bestaat naast Leyten en Stebru uit ECHO urban design (coördinatie), Orange Architects, MORE Architecture, Studio Nauta en MoederscheimMoonen Architects.

 

 

Project beschrijving

Opdrachtgever: Stebru
Locatie: Rotterdam
Opgeleverd: 2021